Gevoelige onderwerpen bespreekbaar in de klas 2017

Datum:
11 januari 2017
Tijdstip:
13:00 - 17:00 uur
Overige dagen:
18-01-2017
Inschrijven tot:
05-01-2017 00:00
Locatie:
Salomo - Garenkokerskade 19
Doelgroepen:
Leerkrachten, Onderwijsassistenten, Directeuren, Intern begeleiders
Docent:
Sandra Hollander
Prijs:
€ 235,00
Duur:
2 bijeenkomsten
Inclusief broodjes:
Nee
Aantal plaatsen:
4
Plaatsen beschikbaar:
Nog 4 plekken beschikbaar
Login om u in te schrijven

Hoe begeleid je gesprekken in de klas over gevoelige onderwerpen? Hoe voorkom je polarisering en zorg je voor een veilige sfeer, waarin kinderen en jongeren van en met elkaar leren? Hoe sluit je daarbij aan op de ontwikkelingsfase van het kind?

Essentie

Op school ontmoeten kinderen en jongeren met verschillende achtergronden elkaar. Maatschappelijke thema’s als geloof, vrijheid van meningsuiting, seksuele identiteit en dergelijke komen de klas binnen. Kinderen reageren hier verschillend op. Ook heeft elke leerkracht een andere manier van bespreken, waardoor verschillende reacties opkomen en soms niet iedereen op de juiste manier gehoord wordt. 

Je wilt deze thema’s in een veilige sfeer bespreken en polarisering en verharding voorkomen. Maar wat is daar voor nodig? In deze workshop krijg je uitgangspunten en handvatten voor het voeren van gesprekken over ingrijpende gebeurtenissen en het bevorderen van een veilig en respectvol klimaat.

Resultaten

 • Je kunt aansluiten bij de behoeften van je leerlingen als het gaat om veiligheid en autoriteit
 • Je hebt het zelfvertrouwen om lastige onderwerpen in de klas te bespreken
 • Je hebt handvatten om de lastige gesprekken op een goede manier te voeren

Opbouw

De training bestaat uit 2 dagdelen. Het doel van de training is leerkrachten tools geven om een gesprek over gevoelige onderwerpen te begeleiden en om te gaan met lastige situaties, aansluitend bij de behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen.

Het eerste dagdeel richt zich op het verwerven van kennis en inzichten rondom veiligheid en de ontwikkeling van kinderen. Zo wordt de cirkel van veiligheid behandeld en worden per leeftijdsgroep aangegeven welke ontwikkeling zij doormaken op het gebied van veiligheid, interesses en omgang met autoriteit. Ook kijk je naar je eigen relatie tot de gevoelige thema’s en de verantwoordelijkheid die je daarvoor voelt ten aanzien van de leerlingen. Tot slot bereid je een gesprek voor, in je eigen stijl.

In het tweede dagdeel verdiepen we de stof uit het eerste dagdeel met speciale aandacht voor lastige situaties. Wat maakt een situatie lastig? Op welke manieren kan je de situatie keren? Wat werkt in welke leeftijdsgroep? Daarnaast gaan we uitgebreid in op het doorgaand creëren van een veilige en respectvolle sfeer. Want voorkomen is beter dan genezen!

De training is praktisch en interactief van aard. Desgewenst maken we in het tweede dagdeel gebruik van acteurs.

 

Doelgroepen

 • Leerkrachten
 • Onderwijsassistenten
 • Administratrices
 • (G)MR
 • Conciërges
 • ICT-ers
 • Bedrijfshulpverleners
 • Directeuren
 • Vakdocenten LO
 • Intern begeleiders
 • Onderwijsondersteunend personeel

bavoacademie17 250