Actief betrekken van leerlingen bij lessen en eigen ontwikkeling

Datum:
11 september 2019
Tijdstip:
15:00 - 17:30 uur
Inschrijven tot:
02-09-2019 09:36
Locatie:
IC BS De Ark, Velserstraat 17, 2023 EA Haarlem
Doelgroepen:
Leerkrachten, Onderwijsassistenten, Intern begeleiders
Docent:
Simone van Dijk
Prijs:
-
Duur:
1x 2,5 uur
Inclusief broodjes:
Nee
Aantal plaatsen:
7
Plaatsen beschikbaar:
Nog 2 plekken beschikbaar
Login om u in te schrijven

In deze workshop staat de interactie leerkracht-leerlingen centraal: wat zien we leerlingen doen of laten, wat zouden we de leerlingen willen zien doen en ontwikkelen, waarom vinden we dat belangrijk, wat levert dat de leerlingen (en onszelf) op en wat vraagt dat van ons als leerkrachten. De inhoud van de workshop volgt de inhoud van het boek Meester in de klas, dat in april 2018 uitkwam en inmiddels al in derde druk verschenen is en op diverse scholen bekend is.

Tijdens de workshop gaan we aan de slag rond de volgende vragen:

 • Hoe kun je de ontwikkeling van al je leerlingen positief beïnvloeden (ook van je leerlingen waar je niet zo’n klik mee voelt!)?
 • Een zelfstandige, verantwoordelijke leerhouding van leerlingen, hoe bereiken we dat? Welke factoren spelen een rol, waar ligt onze invloed? En wat is het verband met ‘onderwijsbehoeften’?
 • Hoe kan ik überhaupt aansluiten bij al die verschillende onderwijsbehoeften in een groep met soms wel 32 leerlingen?
 • Hoe kun je je leerlingen meer actief bij je lessen betrekken?
 • Zelfvertrouwen en zelfsturing, daar heeft John Hattie het ook over; hoe vertaal je wetenschappelijke inzichten naar je dagelijkse praktijk?
 • Werken vanuit hoge verwachtingen en een Growth Mindset, hóe dan?
 • Hoe integreer je feedback in je lesgeven en in je hele handelen?

De workshop geeft inzichten, handvatten en praktische adviezen die meteen de volgende dag toepasbaar zijn.

Drs. Simone van Dijk (1967) werkte eerder als leerkracht op een Montessorischool in Amsterdam en als schoolleider op een school in een achterstandswijk in Amsterdam-oost. Ze was verbonden als onderwijsadviseur en onderwijstrainer aan meerdere samenwerkingsverbanden en adviesbureaus. Ze is inmiddels een zelfstandig gevestigd coach, trainer en auteur van twee boeken: Arrangeer samen-2015 / 4e druk en Meester in de klas- 2018 / 3e druk. Simone geeft les aan de lerarenopleidingen van Inholland en aan post-hbo-opleidingen tot schoolleider en intern begeleider. Ook staat ze nog regelmatig als invaljuf voor de klas.

De zeven uitgangspunten van HGW vormen het leidend kader van alle activiteiten van S.I.M.O.N.E. en tevens een kwaliteitsmatrix:

 1. ‘Waartoe’ als terugkerende vraag. Denk en handel doelgericht: Wat is de bedoeling, waar zijn we mee bezig, wat willen we bereiken, waarom is dat belangrijk, waarom nu, wat zien we over een jaar anders dan nu, etc.
 2. (H)erken onderwijsbehoeften van de leerlingen en sluit met het onderwijsaanbod, sturing en begeleiding daaropaan. Verken, geef ruimte, begrens waar nodig en ondersteun gepast: Wat kunnen leerlingen zelf en wat hebben zij nodig om verder te komen?
 3. ‘De leerkracht maakt het verschil’: benut je voorbeeldgedrag als belangrijk instrument om leerlingen, ouders en elkaar positief te beïnvloeden, te ondersteunen, te leiden en te inspireren. Zorg voor een sterke basis van didactische, pedagogische en organisatorische vaardigheden. Sterke leerkrachten maken een groot verschil in de ontwikkeling van leerlingen. Zwakke ook, maar dan negatief. Zorg dat je een goede leerkracht bent! Zorg dat je een sterk, handelingsgericht team bent.
 4. Het transactionele referentiekader als basis: een kind ontwikkelt zich in relatie tot z’n omgeving. De aanpak van S.I.M.O.N.E. is systemisch. In het analyseren van het leren en het gedrag van de leerlingen: Welke factoren zijn van positieve invloed op de ontwikkeling van het kind? Versterk deze. Welke van negatieve invloed: beperk deze.
 5. Werk constructief en reflectief samen met kinderen, ouders, collega’s, leerkrachten, directeuren, IB’rs, jeugdhulp, etc; alleen sámen kunnen we onderwijs passend maken en kinderen bieden wat ze nodig hebben. Benut hen als bron van informatie en als stimulerend, ondersteunend middel om samen leer- en gedragsdoelen te bereiken. Door te praten mét leerlingen bereik je meer dan door alleen óver leerlingen te praten.
 6. Zoek en benut positieve en beschermende factoren: blijf uit de tunnelvisie, voorkom een negatieve spiraal, werk aan zelfvertrouwen, bied perspectief.
 7. Werk systematisch, cyclisch, planmatig en transparant. Wees betrouwbaar! Zeg wat je doet en doe wat je zegt

Doelgroepen

 • Leerkrachten
 • Onderwijsassistenten
 • Administratrices
 • (G)MR
 • Conciërges
 • ICT-ers
 • Bedrijfshulpverleners
 • Directeuren
 • Vakdocenten LO
 • Intern begeleiders
 • Onderwijsondersteunend personeel

bavoacademie17 250