Pré-master IB

Datum:
11 september 2018
Tijdstip:
16:00 - 19:30 uur
Inschrijven tot:
20-06-2018 16:39
Locatie:
De Brandaris - Frieslandlaan 4
Doelgroepen:
Leerkrachten, Intern begeleiders
Docent:
Seminarium voor Orthopedagogiek Hogeschool Utrecht
Prijs:
€ 1.750,00
Duur:
15 bijeenkomsten
Inclusief broodjes:
Ja
Aantal plaatsen:
2
Plaatsen beschikbaar:
Nog 2 plekken beschikbaar
Login om u in te schrijven

Professionaliseringstraject interne begeleiding: pré-master

Dit professionaliseringstraject is gericht op intern begeleiders, zorg coördinatoren en andere begeleiders binnen onderwijs. In dit professionaliseringstraject staat het begeleiden van professionals bij het vormgeven van passend onderwijs aan alle leerlingen én het organiseren en coördineren van de ondersteuning aan leerlingen centraal. Dit sluit aan op de visie op begeleiden in het onderwijs die wij hanteren in navolging van de landelijke beroepsgroep voor begeleiders in het onderwijs(LBIB), en stuurt aan op het vergroten van eigenaarschap van leerlingen en leraren/professionals.

De inschrijvingsprocedure (met selectiegesprekken) is inmiddels afgerond.

De intern begeleider heeft een prominente rol binnen de organisatie van de school. Tot de verantwoordelijkheden behoren onder meer:

* het initiëren van vernieuwingen in de school/afdeling

* monitoren van processen als handelingsgericht- en opbrengstgericht werken

* begeleiding en ondersteuning van collega’s bij het vormgeven van passend onderwijs

* het (leiden en) voeren van groeps- en leerlingbesprekingen

* Het voeren van gesprekken met ouders, collega’s en externe contacten

* onderwijskundig leiderschap in samenwerking met het management, waaronder het coördineren en begeleiden van inhoudelijke vernieuwings- en veranderingsprocessen in de school.

Al deze werkzaamheden vragen aanvullende competenties op die van de leraar. Daarom is het belangrijk dat de intern begeleider een eigen beroepsstandaard, met bijbehorende functiebeschrijving en ethische code heeft gericht op de competenties die de LBIB heeft opgesteld voor begeleiders in het onderwijs.

In dit professionaliseringstraject sluiten we aan op- en maken we gebruik van de al aanwezige kennis en vaardigheden. De opleiding is geschikt voor zowel beginnende IB-ers of leraren die IB-er willen worden en in de gelegenheid worden gesteld opdrachten als (schaduw)IB-er uit te voeren.

Programma onderdelen:

Het professionaliseringstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Mastermodule Gespreksvoering en Begeleiden

2. Mastermodule Ondersteuning binnen passend onderwijs

3. Begeleiding en intervisie tijdens het traject.

4. Intakegesprek en bezoek op de werkplek

5. Afsluitende presentatie van verworven competenties

De basis wordt gevormd door twee mastermodulen uit de master Educational Needs(MEN), specialisatie begeleiden. Deze twee masteronderdelen worden tot een geheel verbonden met behulp van intervisie en onderzoeksopdrachten in de praktijk. Het traject begint met het vaststellen van de eigen beginsituatie en het maken van een persoonlijk ontwikkelplan. De eigen professionele ontwikkeling wordt voortdurend gemonitord en in een aantal gesprekken voorgelegd aan de externe begeleider en de eigen leidinggevende.

De looptijd van het traject is één jaar voor de basiscursus.

De studielast en differentiatiemogelijkheden:

Het arrangement bestaat uit 15 bijeenkomsten (bij 2 mastermodulen) van 3 uur, die twee- of driewekelijks worden gegeven. De modules worden afgerond met een toets die bestaat uit een aantal prestaties(opdrachten en een reflectieverslag op uw verworven competenties. De studiebelasting van een mastercourse komt neer op 140 uur per module. De module wordt afgerond met een certificaat met 140 registeruren voor het lerarenregister.

Indien gewenst kunnen de losse mastermodulen ‘gestapeld’ worden. Schrijft u in voor de master EN in het volgende studiejaar dan kunt u de afgeronde modules meenemen. Wilt u de verkregen resultaten voor langer tijd garanderen en vastzetten om op een later moment de master te volgen dan kan dat ook. Daartoe laat u één keer per studiejaar de gevolgde mastermodulen registreren bij de Hogeschool Utrecht tegen een onkostenvergoeding. De geregistreerde studiepunten blijven 6 jaar bewaard en geldig en kunnen bij het afronden van een master Educational Needs ingezet worden als vrijstelling.

 

data opleiding

2018 :    11 en 25 september, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november, 

2019      8 en 22 januari, 5 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april

14 mei 2019 afsluiting en presentatie 

Doelgroepen

 • Leerkrachten
 • Onderwijsassistenten
 • Administratrices
 • (G)MR
 • Conciërges
 • ICT-ers
 • Bedrijfshulpverleners
 • Directeuren
 • Vakdocenten LO
 • Intern begeleiders
 • Onderwijsondersteunend personeel

bavoacademie17 250